2018-2019 ուստարի

avag_dproci_hashvetvutyun (2)

Ներքինն գնահատում 2018-2019

Հաշվետվություն 01.01.19-30.06.19 ստացված եկամութների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ

Պետական կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2018թ.հաշվ.ավագ դպրոց

2018թ նախահաշիվ

Ներքին գնահատում 2017-2018 ուստարի

Հաշվետվություն 01.01.18-30.09.2018